piaskowanie metalu


Piaskowanie metalu polega na działaniu strumienia produktu ściernego napędzanego najczęściej sprężonym powietrzem pod wysokim ciśnieniem na metal, w celu wygładzenia szorstkiej powierzchni, ukształtowania lub usunięcia zanieczyszczeń powierzchniowych. Pierwotny proces obróbki strumieniowo-ściernej został zastrzeżony przez Benjamina Chew Tilghmana już 1870 roku. Wynik piaskowania jest analogiczny do efektu z użyciem papieru ściernego, jednak zapewnia bardziej równomierne doczyszczenie powierzchni bez problemów w trudno dostępnych miejscach. Piaskarki często składają się z komory, w której następuje mieszanie się piasku z powietrzem, a później mieszanina tłoczona jest przez ręczną dyszę w kierunku powierzchni czyszczonego metalu. Dysze są dostępne w dużej ilości różnych kształtów, rozmiarów oraz wykonywane z szeregu materiałów, z których najbardziej uznany jest węglik boru, ze względu na jego dużą wytrzymałość na ścieranie. Piaskarki, jako urządzenia mocno mobilne i niewielkich rozmiarów, używane są do oczyszczania powierzchni, których nie można oczyścić w urządzeniach stacjonarnych, w szczególności do wykonywania prac konserwatorskich. Należy pamiętać, że piaskowanie powoduje powstanie znaczącej ilości pyłu, zarówno z medium czyszczącego, jak i z resztek farb i rdzy z piaskowanego metalu. Dlatego też przy piaskowaniu metalu nieodłączne jest używanie odzieży ochronnej, w szczególności, osłaniającej oczy i drogi oddechowe, tak aby pył z piasku i resztek z czyszczonych powierzchni nie dostały się do płuc i nie zraniły gałek ocznych.

Copyright © 2018 Tomaszjaslar.pl